CONDICIONS DE LLOGUER

En efectuar la reserva d'allotjament entraran en vigor les següents condicions generals que regiran el contracte de lloguer d'Allotjament de temporada entre VOSTÈ i l'agència TERRENOS VILLAS I APARTAMENTOS S.A.-IDEAL COSTA BRAVA.


1.-Condicions de pagament i contractació.

En el termini màxim de 7 dies d'haver rebut el contracte haurà d'abonar un pagament a compte del 40% de l'import total del contracte. En efectuar el primer pagament el client / inquilí declara al mateix temps que ha llegit i comprès les condicions generals de lloguer i accepta les mateixes. La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària.
El saldo restant del 60% haurà de ser pagat com més tard 30 dies abans del dia de l'entrada a l'allotjament, si realitza el pagament per transferència i el dia de la seva arribada si vol fer el pagament en efectiu.

Ideal Costa Brava, es reserva el dret de cancel·lar la reserva, si passats 7 dies des de l'enviament del contracte no s'ha rebut l'esmentat pagament del 40%.

Per a cada contracte efectuat Ideal Costa Brava s'aplica una quota fixa de despeses de gestió de 15.-Euros.

 

2.- Preus i serveis

Els preus són per setmana i allotjament. L'estada mínima és de 7 nits amb arribada i sortida els divendres, dissabtes o dilluns (segons disponibilitat) en temporada alta. En temporada baixa, s'accepten estades mínimes de 5 nits. Si us plau contactin amb info@idealcostabrava.net  per tal de confirmar els preus i la disponibilitat en cada cas.

L'entrada en vigor de la "Taxa Turística" generarà un import de 1,00.-Euros per persona i día (amb un máxim de 7 díes) per als majors de 16 anys que es pagarà en efectiu a l'arribada. Els nens d'edat inferior no paguen. Això s'ha d'acreditar mitjançant formulari que enviarem per correu electrònic abans de la seva arribada i que hauran de enviar-nos omplenat.

A més, el llogater / client haurà d'abonar de manera obligatòria i en efectiu metàl·lic la fiança, o bé deixar el nr. de la targeta de crédit.

a) Cases amb piscina privada de 2 dormitoris 210.-Euros. Cases de 3 dormitoris 250.-Euros. Cases de 4 o més dormitoris 300.-Euros.
b) Cases sense piscina amb 2 dormitoris 150.-Euros. Cases de 3 dormitoris o més 200.-Euros.
c) Apartaments amb 1 o 2 dormitoris 150.-Euros. Apartaments amb 3 o més dormitoris 200.-Euros.

La fiança els serà reemborsada al final de la seva estada, i prèvia verificació de l'allotjament per part del personal d'Ideal Costa Brava.

 En el preu de les cases amb piscina privada està inclòs durant el període estival: el manteniment de la piscina, la neteja, la roba de llits i tovalloles, aigua, gas i electricitat (controlant el mal ús que es pugui fer d'aquests serveis). Fora de temporada i si es necessita calefacció es cobrarà un suplement per la calefacció.

En el preu de les cases sense piscina i els apartaments no està inclosa la neteja ni la roba.

El preu de la neteja serà de: cases i apartaments d'1 o 2 dormitoris 40.-Euros. Cases i apartaments de 3 dormitoris 60.-Euros. Cases i apartaments de 4 o més dormitoris 70.-Euros.

La roba poden portar la Vostès mateixos, o bé tenen l'opció de llogar-la amb reserva prèvia. El preu dels llençols és de 7.-Euros per persona i el de les tovalloles 4.-Euros per persona.

En relació als animals de companyia, aquests s'acceptaran tan sols en el cas que l'habitatge ho permeti, en aquest cas el preu extra és de 3.-Euros per dia i animal de companyia.

Ideal Costa Brava disposa de la possibilitat que puguin llogar llits de nen i cadires de nen
(Amb sol·licitud prèvia i segons disponibilitat), pel preu de 3.-Euros al dia per el llit i 2,20.-Euros per dia la cadira.

 

3.- Entrades i sortides

L'hora d'arribada serà entre les 16 i les 19 h.  Si vostè no pot ajustar-se a aquest horari haurà de contactar amb Ideal Costa Brava amb la finalitat de concretar una altra possibilitat de lliurament de les claus, en el dia i / o horari novament convingut. En cap cas s'acceptarà l'entrada més tard de l'horari previst, sense que es notifiqui prèviament.

Ideal Costa Brava no garanteix el lliurament de claus en el dia d'entrada si no es compleix aquest horari, o no s'ha comunicat i concertat nou horari, en aquest cas el client correria amb les despeses addicionals que podran produir-se per l'incompliment de l'horari ( com ara pernoctacions en hotel, despeses de transport, etc.) sense tenir el client cap dret d'efectuar reclamacions per aquest motiu.

Si no pot ocupar l'allotjament durant el dia d'arribada o l'horari de lliurament de claus per qualsevol dificultat durant el viatge o per motius personals, així com si s'escurça la seva estada, Ideal Costa Brava no els reemborsarà. Si vostè vol prolongar l'estada ho haurà de sol·licitar a l'oficina tan aviat li sigui possible, i s'atendrà a les disponibilitats que es tinguin en aquest moment.

En temporada alta l'horari de sortida va des de les 8 h. fins a les 11 hores, i en temporada mitjana-baixa des de les 9 h. fins a les 11 hores. La fiança els serà reemborsada al final de la seva estada, i prèvia verificació de la casa (amb cita prèvia) per part del personal d'Ideal Costa Brava. En els altres casos per transferència bancària.

 

4.- Anul·lació del contracte per part del client

Hi ha una assegurança d'anul·lació que es pot subscriure al moment de la reserva i és el 3% sobre l'import del lloguer. Si té subscrit aquesta assegurança i ha d'anul·lar per causes justificades en l'assegurança, se li retornarà l'import pagat deduint les despeses de l'import de l'assegurança i les despeses administratives (prèvia presentació per escrit de certificat que acrediti el sinistre, com ara: certificat mèdic en cas de malaltia, certificat de defunció, etc.).

Una cancel·lació es considera efectuada en el moment que Ideal Costa Brava ha rebut la cancel·lació per escrit.

 

5.- Alternativa o anul·lació del contracte per part de IDEAL COSTA BRAVA

En supòsit de força major o impossibilitat sobrevinguda de l'immoble per a l'allotjament del client, Ideal Costa Brava li oferirà la possibilitat d'optar (quan això sigui possible) entre substituir l'allotjament per un altre de característiques similars, o bé cancel·lar el contracte reemborsant l'import total lliurat pel client fins a aquest moment.

 

6.- Obligacions del client

L'ocupació d'allotjament es limita al nombre de persones que s'indiquen en el contracte i els seus annexos, comptant els nens i nadons també com a persones a efectes d'ocupació. Ideal Costa Brava podrà impedir l'entrada a l'allotjament en el cas d'excedir el nombre permès.

A l'arribada a l'oficina d'Ideal Costa Brava s'abonarà la resta del lloguer, així com la fiança i la taxa turística, tot això en efectiu metàl·lic.
La fiança els serà retornada a la seva partida segons la forma i horaris establerts en l'apartat 3r de les presents condicions. Si vostè volgués marxar fora d'aquest horari, el pot realitzar notificant a l'agència el seu número de COMPTE CORRENT, i dipositant les claus a la bústia que es troba a la mateixa agència. Un cop verificat l'estat de l'habitatge, se li abonarà l'import de la fiança mitjançant transferència bancària.
Si el llogater causés danys en l'habitatge, els mateixos seran descomptats de la fiança, i si aquests fossin per un valor més gran a la fiança abonada, haurà de pagar la diferència en rebre l'import total dels danys causats per escrit d'Ideal Costa Brava.

El llogater / client té l'obligació de deixar l'allotjament en un estat recollit i presentable. Això inclou (orientativament, no limitativament) que la vaixella ha d'estar neta i col·locada en el seu lloc i les escombraries han de haver-se buidat. Si el llogater no deixa l'allotjament en l'estat anteriorment citat, Ideal Costa Brava es reserva el dret a cobrir qualsevol despesa extra de neteja a través de la fiança.

El llogater ha de respectar als veïns i les normes de comunitat de propietaris a la qual pertanyi. En cas de negligència o comportament inadequat, l'agència es reserva el dret d'anul·lar el contracte de lloguer amb efecte immediat i sense previ avís. En aquest cas Ideal Costa Brava no tindrà l'obligació de retornar l'import del lloguer pagat pel client.

 

7.- Reclamacions

Encara que Ideal Costa Brava controla rigorosament els seus allotjaments abans de cada canvi d'inquilí, podria passar que hi hagués algun desperfecte en l'habitatge. En aquest cas, vostè haurà de comunicar-ho immediatament i com més tard 48 hores després de l'arribada a l'agència. L'agència procedirà a realitzar el sanejament en un termini raonable.

L'Agència no es fa responsable d'una reclamació posterior quan vostè no hagi formulat la queixa dins el termini previst.

 

 8.- Responsabilitats imputables a IDEAL COSTA BRAVA

Si l'allotjament reservat presenta deficiències greus sobrevingudes que impedeixin el seu ús normal, l'Agència es compromet a buscar una solució alternativa de similars característiques i preu. Si això fos inviable per falta d'allotjaments disponibles es reemborsarà part de l'import de la reserva- segons el temps que s'hagi gaudit del allotjament-, sense qu'es pugui atribuir a Ideal Costa Brava responsabilitat addicional.

Ideal Costa Brava tampoc assumeix cap responsabilitat en els següents casos: 

a.- Negligència o omissió de serveis imputables a tercers.

b.- Errors o funcionament incorrecte en piscines comunitàries, zones de jocs infantils i instal·lacions esportives de qualsevol tipus, quedant l'ús d'aquestes estrictament sota la responsabilitat de l'usuari.

c.- Robatoris en els allotjaments.

d.-Danys a les persones o les coses ocasionades per causes de força major o de contratemps imprevistos dels que l'Agència no pot respondre.

 

9.- Vigència i jurisdicció competent

En efectuar la reserva d'un allotjament entraran en vigor les condicions generals dalt indicades que regiran el contracte de lloguer d'allotjament de temporada existent.

Les presents condicions generals i el contracte entre vostè i Ideal Costa Brava, es regiran, interpretaran i s'executaran segons la llei espanyola sotmetent-se als tribunals de la Bisbal (Girona) Espanya.